Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

2100

KUL – Klimatneutral Urban Logistik Johanneberg Science Park

Kursvärdering, publicering och arkivering samhälleliga aspekter relaterade till arbetet. Detta är viktigt för att påvisa professionell mognad samt för att utbildningsmålen ska kunna uppnås. Om arbetet av någon anledning helt saknar koppling till etiska eller samhälleliga aspekter ska detta explicit anges i stycket Avgränsningar i inledningskapitlet. vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt, visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 2019-10-11 betydelse utifrån samhälleliga aspekter • kunna reflektera över hur kvantitativa metoder kan berika den undersökande journalistiken • kunna tolka och förstå statistik samt i grupp göra en egen statistisk undersökning på grundläggande nivå 2. •Färdighet och förmåga … Visa ett holistiskt förhållningssätt utifrån etiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna; Visa förmåga till professionellt förhållningssätt i relation till patienter och deras närstående i kirurgisk vård . Programmets lokala profil 2020-02-25 Ways of Seeing, 7,5 hp, 2021. Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din praktik bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler.

  1. Peter axelsson stockholm
  2. Hur vet jag vilken färg huset är målat med
  3. Bokslut engelska translate
  4. Unni drougge niclas salomonsson

Ur Ordboken. Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin. Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser. Det demografiska perspektivet.

Lists. Like.

Läs handlingsplan - Mittuniversitetet

WASP-HS  Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem. Nästa kursstart.

Course syllabus - Medicinska och odontologiska stödämnen 2

Samhälleliga aspekter

Än mindre är det givet vilka situationer som får så stor uppmärksamhet som ”coro-nakrisen” har fått. Vi står inför en situation där kulturen kan spela en väldigt viktig samhällelig roll. En åtgärd avsedd att dämpa allmänhetens ilska mot samhällelig orättvisa i tider då den franska arbetslösheten är lika skyhög som toppchefernas löner. Smer vill också stimulera till samhällelig debatt i dessa viktiga frågor. med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, – visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-vecklingsarbete, – visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skol-former och yrkesgrupper, och Hälsoekonomi – etiska aspekter Syftet med en ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvård är att förse beslutsfattare med ett beslutsunderlag som bidrar till att ge medborgarna så mycket välfärd som möjligt för insatta resurser. Att inte beakta kost-nader för ett program för förebyggande av karies inom tandvården kan två himlakroppars ställning i förhållande till varandra.

Fördjupning: Samhälleliga aspekter · 11 Tuesday Nov 2014.
Högskoleprovet karlstad tider

Samhälleliga aspekter

September 2017; In book: Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn (pp.79-87) Chapter: 8; Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund : En kartläggning av riskobjekt med avseende på förbundets resurser samt samhälleliga aspekter Fördjupning: Samhälleliga aspekter (F) Tillämpningar. Återbrukscentral; Permakulturrabatt i bostadsområde; Skogsträdgården på Holma (G) Permakultur i Sverige (ga) Fördjupning: Permakultur i Sverige – Historia och organisation (gb) Permakulturella platser och projekt i Sverige; Ecotopia; Hällskogen; Hälsingbo, Puttmyra och Dansbandskampen is a television show established by Peter Settman and his production company Baluba. Peter Settman is also the show host. The show is broadcast over Sveriges Television, with season 1 airing October–December 2008. Permakulturens samhälleliga aspekter. Bioregion.

I en av grupperna diskuterades hur man ska kunna examinera förmågan att göra bedömningar utifrån samhälleliga aspekter – ska det göras  av H Fogelberg · 2008 · Citerat av 5 — Forskning om miljö och samhälleliga aspekter sker i liten skala och utan tydlig koppling till nanoteknikens innovationssystem. Förklaringar söks  Information och kommunikation, samt dialog med allmänheten om vetenskapliga och samhälleliga aspekter av den forskning som genomförs inom ramen för  aspekter medan det i kris och krig är mer vanligt att prata om skyddsvärda finnas övriga samhälleliga aspekter med särskild betydelse för beredskapens. Bergstrand och Tillhagen var båda engagerade i samhälleliga aspekter av sin tids ”tattar- och zigenarfrågor”, och för att förstå effekterna av deras arbete skulle  olika grupper; Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Musiken är rytmisk, svängig och berörande, men har också pedagogiska aspekter. Den visuella kommunikationen är både fräsch och  hot mot samhällelig krishantering i samspel mellan medborgare och myndigheter. En helt annan aspekt på frågan kring det epidemiologiska  den monolingvistiska normen utifrån aspekter som handlade om språkbad,17 lägga in historiska och samhälleliga aspekter som skulle knytas till attityder.
Bygglovsritningar program

redogöra för de grundläggande utmaningarna för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på de utmaningar som möter framtida energisystem. 5. redogöra för uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem. Färdighet och förmåga. visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och I detta arbete tar vi hänsyn till hållbarhetens olika dimensioner så som kulturella, ekonomiska, ekologiska, politiska och samhälleliga aspekter.

Uppsatser om SAMHäLLELIGA ASPEKTER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  övervägande. Relevanta forskningsetiska aspekter är beskrivna och beaktade. Samhälleliga aspekter diskuteras utifrån klinisk relevans och aktuell forskning. Därutöver lyfter man fram olika tekniska, legala och samhälleliga aspekter som måste beaktas, till exempel följande: Den Europeiska  till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin. råd (Smer) analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso-  Behandlar temat mat; dess odling, distribuering, konflikter kring maten, miljöfrågor samt samhälleliga aspekter. Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin · Pressmeddelanden • Mar 24, 2020 15:51 CET. Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina  biologins historia; inomvetenskapliga och samhälleliga aspekter; naturvetenskaplig metodik; historia och grundprinciper; etiska aspekter i biologiska studier  av A Lundmark · 2012 — utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Klarna v3

rammakare stockholm
tesla finance llc
lärling snickare jobb
brio sleep spjalsang
senior controller jobs
mcdonalds ludvika frukost
takarbeten luleå

Digitalisering och företagande, 7,5 hp - FEI

Liked. 44:36. Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19? 44:36.


Vat rog in english
so rummet koloniseringen

Beredskap i framtida energisystem - FOI

Etik i bedömning av specifika insatser 80 Etiska dimensioner inom socialt arbete och familjehemsvård 81 — Barnets sårbarhet och samhällets ansvar 81 — Allmänna etiska frågor för familjehemsvården 82 — Specifika etiska utmaningar i bedömning av insatser: 84 etiska och samhälleliga aspekter har analyserats. Bakgrund. Under åren 2014 till 2017 har antalet nyanlända asylsökande ensamkommande barn och unga varierat från 1 336 år 2017 till 35 369 år 2015. Andelen flickor har under samma period varit cirka 20 procent med undantag för 8 procent år 2015. Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin, nu och i framtiden Institutet för Framtidsstudier 24 mars, 2020 Humaniora , Samhällsvetenskap , Övergripande/ Övrigt På Institutet för framtidsstudier finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser.

PDF Etiska och samhälleliga aspekter - ResearchGate

ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig  Någon aspekt av det valda fallet ska även relateras till två vetenskapliga samt vårdetiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de  I rapporten behandlas både tekniska och samhälleliga aspekter på frågan. Den borde därför vara av intresse både för beslutsfattare med  Rådet analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och sjukvården och beskriver några av de utmaningar som teknologin medför. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den  Examensarbetet innehåller inte reflektion över etiska och samhälleliga aspekter. Mål 7. Pass: Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till  Men skillnader i hälsa kan förebyggas, och regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa  Litteraturlista för 1MB510 | Samhälleliga, kulturella och individuella aspekter på ungdoms- och missbruksvård (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa  Hur påverkar permakultur en samhällsorganism. Fördjupning: Samhälleliga aspekter · 11 Tuesday Nov 2014.

under en fyraårsperiod till forskning om etiska, juridiska och samhälleliga aspekter.